• หมวดหมู่: หัวดอกไม้
  การรวบรวมพันธุ์ดอกปทุมมา มาปลูก ขยายพันธุ์และเผยแพร่ พบครั้งแรกที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระวินัยโกศล เป็นผู้ตั้งชื่อให้ว่า “ปทุมมา” เพราะลักษณะดอกคล้ายดอกบ

  29 มกราคม 2018

  ผู้ชม 47 ครั้ง

 • หมวดหมู่: หัวดอกไม้
   แกลดิโอลัส (Gladiolus) หรือดอกซ่อนกลิ่นฝรั่ง เป็นดอกไม้แห่งคำมั่นสัญญา ความรักความผูกพัน ประเทศไทยสามารถปลูกได้ทุกภาค แกลดิโอลัส หมายถึง คำมั่นสัญญา ความเชื่อมั่นในตัวเอง ผู้

  14 กุมภาพันธ์ 2018

  ผู้ชม 53 ครั้ง

Engine by