• หมวดหมู่สินค้า : ท่อน้ำพุ่ง
    ลักษณะการให้น้ำแบบพ่นฝอย ติดตั้งง่าย อุดตันน้อยกว่าท่อน้ำหยด สามารถเคลื่อนย้ายและม้วนเก็บง่าย

    29 มกราคม 2018

    11

Engine by