• หมวดหมู่สินค้า : อุปกรณ์อื่นๆ
  เครื่องจ่ายปุ๋ยทางระบบน้ำ นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส มีประสิทธิภาพสูงในการให้ปุ๋ย ทางระบบน้ำ สามารถควบคุม ปรัมาณและความเข้มข้นของปุ๋ย ได้อย่างแม่นยำ

  29 มกราคม 2018

  11

 • หมวดหมู่สินค้า : อุปกรณ์อื่นๆ
  เหมาะสำหรับใช้ปรับอุณหภูมิและความชื้น ในระบบโรงเรือนปลูกพืช และโรงเรือนปศุสัตว์ สามารถถอดตัวจ่ายน้ำล้างได้ ความละเอียดของละออง 66 ไมครอน

  29 มกราคม 2018

  7

 • หมวดหมู่สินค้า : อุปกรณ์อื่นๆ
  หัวพ่นหมอก 4 ครอบคลุมพื้นที่ได้ดี โดยสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ 1-2 ตารางเมตร ที่แรงดันน้ำ 1-1.5 บาร์

  29 มกราคม 2018

  9

 • หมวดหมู่สินค้า : อุปกรณ์อื่นๆ
  Anti Drainage ป้องกันการไหลหยด ของน้ำในระบบ เมื่อระบบหยุดจ่ายน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะก่อให้เกิด กับพืชหรือผลผลิต

  29 มกราคม 2018

  9

 • หมวดหมู่สินค้า : อุปกรณ์อื่นๆ
  ใช้ต่อจากท่อพีอี โดยการแขวนห้อยลง เหมาะสมสำหรับการติดตั้งระบบพ่นหมอก ที่จะต้องควบคุมรัศมีการกระจายน้ำ ให้เกิดความแม่นยำสูง

  29 มกราคม 2018

  9

 • หมวดหมู่สินค้า : อุปกรณ์อื่นๆ
  เครื่องจ่ายปุ๋ยเวนจูรี่ เหมาะสำหรับการ ให้ปุ๋ยกับระบบน้ำ สามารถปรับอัตรการไหล ของปุ๋ยหรือสารเคมีได้ ติดตั้งง่าย การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก

  29 มกราคม 2018

  9

 • หมวดหมู่สินค้า : อุปกรณ์อื่นๆ
  ผลิตจากวัสดุคุณภาพ Polypropylene เหมาะสำหรับท่อน้ำหยดผนังบางทุกชนิด เพื่อใช้ซ่อมแซมท่อน้ำหยดที่ขาดหรือรั่ว

  30 มกราคม 2018

  9

 • หมวดหมู่สินค้า : อุปกรณ์อื่นๆ
  ผลิตจากวัสดุคุณภาพ Polypropylene เหมาะสำหรับท่อน้ำหยดผนังบางทุกชนิด เพื่อใช้ซ่อมแซมท่อน้ำหยดที่ขาดหรือรั่ว

  31 มกราคม 2018

  9

 • หมวดหมู่สินค้า : อุปกรณ์อื่นๆ
  ผลิตจากวัสดุคุณภาพ Polypropylene เหมาะสำหรับท่อน้ำหยดผนังบางทุกชนิด เพื่อใช้ต่อเข้ากันระหว่างท่อประธาน หรือรองประธานกับท่อน้ำหยด

  31 มกราคม 2018

  9

 • หมวดหมู่สินค้า : อุปกรณ์อื่นๆ
  ผลิตจากวัสดุคุณภาพ Polypropylene เหมาะสำหรับท่อน้ำหยดผนังบางทุกชนิด เพื่อใช้ต่อเข้ากันระหว่างท่อประธานหรือรองประธาน กับท่อน้ำหยด

  31 มกราคม 2018

  15

 • หมวดหมู่สินค้า : อุปกรณ์อื่นๆ
  หัวน้ำหยดนำเข้าจากประเทศจอร์แดน เหมาะสำหรับไม้ผล เช่น ปาล์มน้ำมัน ส้ม องุ่น และไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา กฤษณา เป็นต้น รวมทั้งใช้ในงาน ภูมิทัศน์ ด้วย

  31 มกราคม 2018

  10

 • หมวดหมู่สินค้า : อุปกรณ์อื่นๆ
  นำไปใช้ร่วมกับระบบน้ำจะช่วยลด การอุดตันของท่อและหัวจ่ายน้ำหยด ที่เกิดจากคราบหินปูน ช่วยให้ปุ๋ยมี ประสิทธิภาพสูง สามารถใช้กับเครื่อง จ่ายปุ๋ยเวนจูร

  29 มกราคม 2018

  10

Engine by