• หมวดหมู่สินค้า : ผักกาดขาวปลี
    หัวทรงสูง ใบมีสีเขียว คุณภาพการกินดี ขนาดหัว 1-1.5 kg หัวห่อแน่น อายุเก็บเกี่ยว 50-55 วันหลังย้ายกล้า

    12 กุมภาพันธ์ 2018

    15

Engine by