• หมวดหมู่สินค้า : บวบงู OP
    ผลสีเขียวสลับขาว ติดผลดก ทรงผลสวย ความยาวผล 20-30 ซม. ต้นแข็งแรง แตกแขนงดี รสชาติดี ให้ผลผลิตเร็ว

    15 กุมภาพันธ์ 2018

    13

Engine by