หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
 


           บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์ ในระยะเริ่มแรกบริษัทฯได้ นำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศหลายชนิด เช่น กระเจี๊ยบเขียว พริก มะเขือเทศ เป็นต้น จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงสรรหาและคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีแล้วนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย นอกจากนี้นักปรับปรุงพันธุ์พืชของบริษัท ยังสามารถพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์บางชนิดที่มีลักษณะตรงกับความต้องการของท้องตลาด เช่น ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว ออกจำหน่าย ซึ่งทำให้ธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นตามลำดับ
           นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสนใจในการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ อาทิเช่น อโกลนีมา (aglaonema) ปทุมมา (Curcuma) ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นใหม่ และ บางพันธุ์ยังได้รับสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการศึกษา พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ พืชพลังงานสำหรับอนาคตอีกด้วย

 
     
  วิสัยทัศน์ของเรา  
 


คติพจน์ของบริษัทไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด คือ “ไดนามิค พันธุ์พืชเพื่ออนาคต” หรือ “Dynamic Seeds for the future”
1. ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์พืช ทั้งด้านเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และ ศูนย์ส่งเสริมสบู่ดำแบบครบวงจร
2.ต้องการเป็นทางเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่จริงใจและเชื่อถือได้สำหรับลูกค้า
3.ต้องการเป็นบริษัทที่พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

 
     
  บริษัทในเครือ  
     
 
บริษัทลัดดาจำกัด  
  บริษัทไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด  
เป็นผู้จัดหาแหล่งสินค้าจากต่างประเทศ นำเข้า วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ดำเนินการผลิต สินค้าและควบคุมคุณภาพตลอดจนดำเนินการ ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
| http://www.ladda.com |
เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธ์คุณภาพสูง เช่น ทานตะวัน กระเจี๊ยบเขียว ผักชี และสบู่ดำ เป็นต้น รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการพัฒนาพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ปทุมมาพันธุ์ลัดดาวัลย์ และ อะโกลนีมาพันธุ์ไดนามิครูบี้ เป็นต้น
| http://www.dynamicseeds.com |
บริษัทลัดดาอินเตอร์เทรด จำกัด     บริษัทไบโอเซฟเฟอร์ จำกัด
เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท ปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช
| http://www.laddaintertrade.com |
 
เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการ รักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
| http://www.biosafer.com |
บริษัทไดนามิคอะโกรเซอวิส จำกัด
| http://www.dynamicagroservice.com |
บริษัทพาซาน่า (ประเทศไทย) จำกัด
| http://www.pasana.net |
บริษัทอุตสาหเกษตรพัฒนา จำกัด
| http://www.usahakaset.com |
ทั้งสามบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายขายปลีก ผลิตภัณฑ์เพื่ออารักขาพืช ปุ๋ย และธาตุอาหาร เสริมสำหรับพืช สารบำรุงพืช และสารเร่งการ เจริญเติบโตพืช โดยดำเนินการขายตรงต่อ ร้านค้าขายปลีกในเขตการเกษตรทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศไทย

 
    บริษัททีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด
เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะ จึงมีหน้าที่รับผิดชอบหลักเรื่องงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
| http://www.tab-online.com |
 
 
 
บริษัทเบสซอ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   
เป็นผู้นำและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบน้ำ ออกแบบและติดตั้งระบบน้ำทางการเกษตร ให้ บริการทั้งก่อนและหลังขาย
| http://www.bessaw.com |