หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
   

อโกลนีมา (เขียวหมื่นปี)

คุณรู้หรือไม่

อโกลนีมา หรือ เขียวหมื่นปี จัดเป็นไม้ในวงศ์ Araceae มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเขตร้อนทั่วๆไป

อโกลนีมาที่พบมีประมาณ 30 ชนิด

อโกลนีมาเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มมีแสงแดดน้อย

อโกลนีมาเป็นไม้ใบที่ได้รับความสำคัญมากในการนำไปประดับตามอาคารบ้านเรือน

ปัจจุบัน นักปรับปรุงพันธุ์อโกลนีมาของไทย ได้มีการพัฒนาอโกลนีมาลูกผสม สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีสีสันสวยงาม มีการเจริญเติบโตดี สามารถปลูกได้ง่ายออกมามากมายหลายสายพันธุ์

   
   อโกลนีมาลูกผสม “ไดนามิค รูบี้”
(Aglaonema hybrids “Dynamic Ruby”)บริษัทไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด :
ได้รวบรวมพันธุ์อโกลนีมาหลากหลายพันธุ์ และยังได้ค้นคว้า ทดลองเพื่อให้ได้พันธุ์ อโกลนีมา สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีความสวยงาม เจริญเติบโตได้ดี โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ ที่มีความแข็งแรง มีคุณภาพ เพื่อวงการอโกลนีมาไทยจะได้มีความก้าวหน้า พัฒนายิ่งๆขึ้นไป


เป็นอโกลนีมาสายพันธุ์ใหม่ คิดค้นโดย คุณ พิชัย มณีโชติ ประธานบริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช โดยทางบริษัทฯได้ทำการจดสิทธิบัตรความเป็นเจ้าของไว้แล้ว ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 โดยได้สิทธิบัตรเลขที่ US PP14,137 P3

ลูกผสม : ไดนามิครูบี้ เป็นอโกลนีมาลูกผสมโดยมีแม่พันธุ์คือ Aglaonema (rotundum ‘Giant’ * tenuipes) * และพ่อพันธ์คือ Aglaonema brevispathum โดยได้รับการผสมประสบความสำเร็จที่จังหวัดนครปฐม

ลักษณะเฉพาะ : การเจริญเติบโตเป็นบริเวณจำกัด มีลักษณะหนาแน่นและแตกกิ่งก้านมาก ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ ลักษณะของพี้นผิวใบเป็นสีเขียวเข้ม โดยมีสีแดงสว่างเป็นหย่อมๆ

ลักษณะของพืช : มีลักษณะตั้งตรง และกระจายออกจากจุดกลางอย่างหนาแน่น ลักษณะการเจริญเติบโต จะเจริญเติบโตในแนวตั้งเมื่อต้นยังมีขนาดเล็กอยู่ จากนั้นจะเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาไปทางแนวราบมากขึ้นเมื่อโตได้ระยะหนึ่งแล้ว ต้นมีความแข็งแรงทนทาน เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ขนาด : ความสูงจากพื้นดินถึงใบแรก (leaf canopy) ประมาณ 20 – 29 เซนติเมตร มีความกว้างประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร
 
   
เป็นอโกลนีมาสายพันธุ์ใหม่ ค้นพบขณะที่เป็นต้นกล้าอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทางบริษัทไดนามิคพันธุ์พืชได้จดสิทธิบัตรไว้แล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2545 โดยได้สิทธิบัตรเลขที่ US PP13,141 P2

ลูกผสม : สยามเมเจสตี้เป็นอโกลนีมาลูกผสม โดยแม่พันธุ์คือ Aglaonema rotundum ‘Giant’ ส่วนพ่อพันธุ์มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็น Aglaonema simplex หรือ Aglaonema tenuipes ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตอยู่ในบริเวณที่ค้นพบ สยามเมเจสตี้


ลักษณะเฉพาะ : เจริญเติบโตหนาแน่น แต่งกิ่งก้านอย่างอิสระ ใบรูปไข่ ใบสีเขียวเงา กิ่งกลางใบและก้านใบมีสีแดง


ลักษณะของพืช : มีลักษณะตั้งตรง และกระจายออกจากจุดกลางอย่างหนาแน่น ลักษณะการเจริญเติบโต จะเจริญเติบโตในแนวตั้งเมื่อต้นยังมีขนาดเล็กอยู่ จากนั้นจะเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาไปทางแนวราบมากขึ้นเมื่อโตได้ระยะหนึ่งแล้ว ต้นมีความแข็งแรงทนทาน เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว


ขนาด : ความสูงจากพื้นดินถึงใบแรก (leaf canopy) ประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร มีความกว้างประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร


ราก : มีลักษณะหนาสีขาวเก็บอาหาร กระจายออกตามแนวราบ


ใบ : มีความยาวประมาณ 13-14.6 เซนติเมตร มีความกว้างประมาณ 7-9 เซนติเมตร มีก้านใบ 5 คู่ แผ่ออกจากกระดูกกลางของใบไม้ (midrib) ประมาณ 40-75 องศา ผิวใบมีลักษณะลื่นและมัน


อโกลนีมาลูกผสม “สยามเมเจสตี้”
(Aglaonema hybrids “Siam Majesty)