หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   

Apple Blossom

Mini red

Mini whiteRed Lion

Minvera

OrangeAmigo

Ferrariว่านอะมาริลลิส : การร่วมทุนกับอิสราเอลในการปลูกอมาริลลิสเนื่องจากอิสราเอลเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ก้าวหน้า การร่วมมือกันจะทำให้เราได้เรียนรู้วิทยาการในการทำการเกษตรเพื่อนำมาพัฒนาการเกษตรของไทยได้อีกทาง

ถิ่นกำเนิด : ของพืชชนิดนี้ อยู่ในเขตร้อนและกึ่งร้อนของทวีปอเมริกาโดยในไทยมีการนำเข้ามาปลูกนานมากแล้ว จนกลายเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองไปแล้ว

ลักษณะเด่นของว่านอะมาริลลิส : จุดเด่นของอมาริลลิส อยู่ที่สีสันของดอก ซึ่งมีหลากหลายสีและใน 1 ช่อมีสี่ดอก ซึ่งหันหน้าออกครบทั้งสี่ทิศ และเมื่อนำอะมาริลลิสไปใช้ปลูกเป็นไม้กระถาง สามารถควบคุมลักษณะของการออกดอกได้ เช่น สามารถให้แทงช่อออกมาจากหัวได้เลย โดยมีใบประกอบเพียงเล็กน้อย 2 – 3 ใบ หรือไม่มีเลย ซึ่งจะมีความสวยงามมาก เนื่องจากอะมาริลลิส เป็นพืชหัว จึงเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีการระบายน้ำดี เช่น ดินปนทราย หรือดินร่วนซุย ชอบแดดปานกลาง แต่เมื่อนำไปปลูกเป็นไม้กระถาง ไม่ควรจะให้ถูกแดด เพื่อจะยืดอายุดอกได้ยาวนานกว่าการขยายพันธุ์ทำได้หลายวิธีได้แก่ การเพาะเมล็ด การแยกหัวหรือหน่อ การผ่าหัวหรือการเพาะเนื้อเยื่อ

growth instructions

 
Planting the bulb
- Planting period: all year round.
- Rooting medium: well-drained, moisture-retentive rooting medium or standard potting compost, pH 5.5 - 6.5
- Planting depth: 1/3 of bulb neck above soil.
- Watering: immediately after planting water once generously, then stop irrigation until shoot (leaf or bud) emerges from bulb. Let the medium half-dry between irrigations- not more than once a week.
- Housing time: after planting.

Cultivation stage
- Fertilizer: none.
- Greenhouse environment: air temperature 21-27?C, soil temperature minimal 20-22?C; R.H. 60 - 80%
- Light requirements: first 2 weeks doesn't require light, then half sunny.
- Greenhouse period: after cooling preparation: 5 - 7 weeks.
- Watering: immediately after planting water once generously, then stop irrigation until shoot (leaf or bud) emerges from bulb. Let the medium half-dry between irrigations.

Marketing stage
- Suitable domestic location: living room, patio/balcony, garden.
- Use as: pot plant.
- Temperature: room temperature and in well-lit position; may be planted outdoors up to autumn after flowering, cover to protect from frost. In cold climates, bring indoors.<
- Watering: moderate.

การปลูกเลี้ยงว่านสี่ทิศ

ดินปลูก ว่านสี่ทิศต้องการดินที่มีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ำได้ดี และมีความเป็นกรดเล็กน้อย (ค่า ph 6 - 6.5 )

น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละครั้งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิ โดยเฉพาะระยะที่มีการเจริญเติบโตทางดอก แต่ในระยะแรกของการปลูกไม่ควรให้น้ำขัง เพราะรากยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ อาจทำให้หัวเน่า ควรรอจนกว่ารากมีการ พัฒนาจึงให้น้ำบ่อยขึ้น ไม่ควรรดน้ำให้ถูกดอก เพราะจะทำให้ดอกด่างไม่สวยงาม

แสงแดด ว่านสี่ทิศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรงหากปลูกกลางแจ้ง มีแสงแดดจัด แต่ถ้าปลูกในร่ม ใบจะยาว กว้าง มีสี เขียวสดและไม่ค่อยแข็งแรง หัวจะเล็กลง ควรปลูกในบริเวณที่ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ และควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ หากปลูก ในกระถางควรหมุนกระถางเพื่อให้ทุกด้านของต้นได้รับแสง ต้นจะไม่เอียง และเติบโตอย่างงสมบูรณ์

อุณหภูมิ ในระยะแรกของการปลูกควรมีอุณภูมิระหว่าง 20 -25 องศาเซลเซียส เมื่อมีการเจริญเติบโตทางดอก หากมีอุณภูมิต่ำ ลงจะช่วยให้ดอกมีขนาดใหญ่ขึ้นและบานได้นานขึ้น

ปุ๋ย หากดินมีความสมบูรณ์ดี อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยมากนัก แต่ถ้าได้รับปุ๋ยที่เหมาะสมและเพียงพอจะช่วยให้การเจริญเติบ โตดีขึ้น เพื่อให้การเจริญเติบโตดียิ่งขึ้น ในช่วงแรกของการเจริญเติบโตทางใบ ควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง สลับกบปุ๋ยสูตร เช่น 20-20-20 ทุก 1 - 2 เดือน หรือให้ปุ๋ยละลายช้า (Slow Release) ทุก 3 - 4 เดือน จากนั้นให้ปุ๋ยโพแทสเซียมสูงก่อนระยะพักตัว ร่วมกับปุ๋ยที่มีธาตุเหล็กและแมงกานีส จะทำให้ได้หัวที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่ก็ไม่ควรให้ปุ๋ยในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ ว่านสี่ทิศอ่อนแอและหัวเน่าง่าย