หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
ที่อยู่ :
99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร :
0-2954-3120-6
แฟ็ก :
0-2954-3128

ติดต่อพนักงาน

คุณอุดมศักดิ์    พรหมอินทร์
มือถือ : 089-7444975
โทรศัพท ์: 0-2954-3120-6 ต่อ 158
อีเมล์ :  udomsak.p@ladda.com

คุณนิยม พรหมรังษี
เจ้าหน้าที่ขายเทคนิค
มือถือ 081-9884083
โทรศัพท์ 0-2954-3120-6 ต่อ 108
อีเมล์   niyom.p@dynamicseeds.com


คุณจิราวรรณ ไชยโย
บัญชีและการเงิน
มือถือ 081-9518168
โทรศัพท์ 0-2954-3120-6 ต่อ 140
อีเมล์ Jirawan.C@dynamicseeds.comแผนที่