หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
 
ชื่อพันธุ์   :  แตงร้าน "โตเกียว"
ลักษณะเด่น ทางการค้าของพันธุ์   :  ลำต้นใหญ่แข็งแรงผลสีเขียวอ่อน ทรงกระบอกตรงยาว 20-30 เซนติเมตร เนื้อหนา ติดผลดก น้ำหนักดี
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม   :  สามารถปลูกได้ทุกสภาพพืนที่
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม   :  สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี