หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
 
ชื่อพันธุ์   :  พริก "ดีลักซ์"
ลักษณะเด่น ทางการค้าของพันธุ์   :  ทรงพุ่มสูง ลำต้นแข็งแรง ติดผลดก ผลสีเขียว เวลาสุก สีแดงเข้ม ผลผลิตสูง ต้านทานโรคไวรัส (CMV) ปลูกได้ทุกฤดู เป็นพันธุ์ที่เหมาะ สำหรับส่งเข้าโรงงาน แปรรูปพริก
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม   :  สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม   :  เขตร้อนชื้น ปลูกในฤดูฝนได้ผลผลิตดี