หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
 
ชื่อพันธุ์   :  มะระ "พันธุ์ทิพย์"
ลักษณะเด่น ทางการค้าของพันธุ์   :  ลำต้นใหญ่แข็งแรง ทนโรคและแมลง ผลมีสีเขียวอ่อน ไหล่ตรงทรงกระบอก ปลายผลมน มีลวดลายติดกัน เป็นร่องลึก ขั้วผลใหญ่ ขนาดผล 8x28 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 600 กรัมต่อผล อายุการเก็บเกี่ยว 50 วัน หลังหยอดเมล็ด
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม   :  สามารถปลูกได้ทุกภาคของไทย
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม   :  ปลูกได้ตลอดทั้งปี