หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
 
ชื่อพันธุ์   :  มะเขือเทศ "7740"
ลักษณะเด่น ทางการค้าของพันธุ์   :  ต้านทานโรคเหี่ยวเขียว ต้านทานโรคไวรัส CVMV ได้ดี ทนร้อน ขนาดผล 80-90 กรัมต่อผล
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม   :  ปลูกได้ดีในเขตพื้นที่สูงและพื้นที่ราบ ชอบดินร่วนปนทราย ไม่มีน้ำขัง
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม   :  อุณหภูมิที่เหมาะสม 18-35 องศาเซลเซียส