หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
 
ชื่อพันธุ์   :  ฟักทอง "เพิ่มทรัพย์"
ลักษณะเด่น ทางการค้าของพันธุ์   :  ผลสีเขียว ขนาดผล 3-4 กก. ผิวคางคก เนื้อหนาสีทอง รสชาติมันหวาน เหนียว อายุการเก็บเกี่ยว 85-90 วัน
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม   :  สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ ที่มีการระบายน้ำดี ไม่ชอบดินที่แฉะ น้ำขัง
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม   :  ควรปลูกช่วงเดือนที่มีสภาพอากาศแห้ง หลีกเลี่ยงการปลูกในช่วงสภาพฝนตกชุก สภาพชื้นแฉะ