หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
 
ชื่อพันธุ์   :  พริก "อินทิรา"
ลักษณะเด่น ทางการค้าของพันธุ์   :  ทรงพุ่มสูง ลำต้นแข็งแรง ติดผลดก เวลาสุก สีแดงเข้ม ผลผลิตสูง ปลูกได้ทุกฤดู
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม   :  -
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม   :  -