หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
 
ชื่อพันธุ์   :  คะน้า "ทวีโชค"
ลักษณะเด่น ทางการค้าของพันธุ์   :  ลำต้นอวบใหญ่ ก้านใบตั้ง น้ำหนักดี ใบหนาสีเขียวเข้มมีนวล ใบมนไม่หยัก โตเร็ว ออกดอกช้า ให้ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 45-50 วัน
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม   :  ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ หากได้น้ำเพียงพอจะทำให้การเจริญเติบโตดีไม่ชอบน้ำขัง
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม   :  ปลูกได้ตลอดปีอุณหภูมิที่เหมาะสม 20-35 องศงเซลเซียสหากอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่านี้อาจมีผลต่อการเจริญเติบโต