หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
 
ชื่อพันธุ์   :  กระเจี๊ยบเขียว
ลักษณะเด่น ทางการค้าของพันธุ์   :  ต้านทานไวรัส สีเขียวเข้ม ลักษณะ 5 เหลี่ยม ทรงพุ่มและแตกแขนงดี สูงประมาณ 170-185 ซม.
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม   :  สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ หากได้น้ำเพียงพอในช่วงระยะการออกดอก ติดผล ทำมห้ผลผลิตสูงขึ้น
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม   :  สามารถปลูกได้ทุกสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิต่ำทำให้เจริญเติบโตหยุดชะงัก อุณหภูมิสูงมีผลต่อการติดดอก