หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
 
ชื่อพันธุ์   :  มะเขือเทศ "แก้วมณี"
ลักษณะเด่น ทางการค้าของพันธุ์   :  ให้ผลผลิตสูง ทนต่อโรคต่อโรคไวรัส ลักษณะผลกลมสวย น้ำหนักผล 80-90 กรัมต่อผล สุกแก่สม่ำเสมอ ทนทานต่อโรคขนส่ง
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม   :  สามารถปลูกได้ทุกพื้นทีที่มีการระบายน้ำดี น้ำไม่ท่วมขัง
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม   :  สามารถปลูกได้ในสภาพอากาศร้อนและความชื้นไม่สูงมากนัก