หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
 
ชื่อพันธุ์   :  ผักกวางตุ้งดอก "เพชรไพลิน"
ลักษณะเด่น ทางการค้าของพันธุ์   :  ทรงต้นเป็นทรงแจกัน กอใหญ่ ใบหนา ก้านยาวสีเขียวอมขาว ทนโรค
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม   :  ควรปลูกในสภาพดินร่วน
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม   :  ฤดูปลูกที่เหมาะสมปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว
 
กวางตุ้งดอกที่เก็บเกี่ยวแล้ว 2

กวางตุ้งดอกที่เก็บเกี่ยวแล้ว 1