หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
 
ชื่อพันธุ์   :  โหระพา ใบใหญ่
ลักษณะเด่น ทางการค้าของพันธุ์   :  ใบเขียว ต้นใหญ่ แข็งแรง มีกลิ่นหอม
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม   :  สามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่จะปลูกได้ดีในดินร่วนระบายน้ำดี
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม   :  สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี