หน้าแรก      เกี่ยวกับเรา      เมล็ดพันธุ์      อะมาริลิส      อโกลนิมา      ปทุมมา      สบู่ดำ      อาหารเสริมพืช      ข่าวสารเมล็ดพันธุ์      ติดต่อเรา

   
 
   
   
คุณรู้หรือไม่  
   
ทั่วโลกจะมีน้ำมันใช้ได้ไม่เกิน 41 ปี ก๊าซธรรมชาติ 64 ปี ถ่านหิน 251 ปี และนิวเคลียร์ 82 ปี (ไทยรัฐ 31 สิงหาคม 2548)

ขณะนี้เราใช้น้ำมัน 2 ลิตร แต่สำรวจพบเพียง 1 ลิตร

ปัจจุบัน ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงมาก ยูเรียราคา กก. ละ 14 บาท
   
ข้อมูลทั่วไปของสบู่ดำ (Physic Nut)
 
เป็นพืชในวงศ์ Euphorbiaceae มีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาใต้ในแถบประเทศเม็กซิโก

ปลูกในประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน มีชื่อเรียกต่างๆกัน เช่น สบู่ขาว, สบู่หัวเทศ, สลอดดำ, สลอดป่า, สีหลอด, พมักเยา, มะเยา (ภาคอีสาน), มะหัว, มะโห่ง, มะหุ่งฮั้ว (ภาคเหนือ) และ หงเทศหรือมาเคาะ (ภาคใต้)

อายุยืนไม่น้อยกว่า 50 ปี

ผลผลิตของเมล็ด 100-2000 กิโลกรัม/ไร่/ปี ขึ้นอยู่กับพันธุ์และการดูแลรักษา เริ่มเก็บเมล็ตได้ตั้งแต่ ปีที่ 2

เป็นพืชทนแล้ง ปลูกได้ในดินเกือบทุกประเภท (ปริมาณน้ำฝนเพียง 300 มม./ปี ก็สามารถปลูกได้) ในประเทศไทยปลูก (ใช้ทำรั้ว) เป็นเวลามาช้านานแล้ว

เมล็ดมีน้ำมัน 30-37% เมล็ตประมาณ 4 กิโลกรัม สกัดน้ำมันได้ประมาณ 1 ลิตร ได้กาก 3 กิโลกรัม หลังจากกรองทำความสะอาดแล้ว สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลประเภทหมุนช้าได้ แต่ถ้าต้องการใช้เป็นไบโอดีเซล ต้องผ่านกระบวนการซึ่งจะได้กลีเซอรีนเป็นผลพลอยได้ (ประมาณ 7%)
   
   
กากของเมล็ดที่สกัดน้ำมันแล้ว ใช้เป็นปุ๋ยมีโปรตีนสูง คิดเป็น N-P-K เฉลี่ยประมาณ 5-3-1 ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้อย่างดีทดแทนปู๋ยเคมีได้ (มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับปุ๋ยจากกากเมล็ดละหุ่ง)

ราคาขึ้นอยู่กับน้ำมันดีเซล แต่ไม่ต่ำกว่า 4-5 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาน้ำมันดีเซลในปัจจุบัน)

ระยะปลูกขึ้นอยู่กับสภาพของดินโดยทั่วไปจะปลูกในระยะ 2*2 เมตร (400 ตัน/ไร่), 2*3 เมตร (266 ตัน/ไร่) และ 3*3 เมตร (177 ตัน/ไร่)

ใช้ปลูกเป็นรั้วเพื่อป้องกันสัตว์ (วัว ควาย แพะ แกะ) เข้าหรือออกจากบริเวณ เนื่องจากเป็นพิษสัตว์ไม่กิน จึงเป็นรั้วที่มีชีวิตอยู่ได้ทนทาน (เกิน 50 ปี) ทำให้ลดต้นทุนในการทำรั้วได้ ประเทศมาลีแนวรั้วจากสบู่ดำยาวถึง 10,000 กิโลเมตร และได้น้ำมันถึงปีละ 2500 ต้น ฯลฯ

ใช้ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
   
   

 พืชที่ปลูกได้ทั้งคนจน และคนรวย

คำเตือน : สบู่ดำเป็นพืชประเภทให้ผลผลิตต่ำ (ไร่ละ 100-2000 กิโลกรัม) ราคาขายของเมล็ดปัจจุบันควรจะอยู่ประมาณ 5 บาทต่อกิโลกรัม (คิดราคาปัจจุบันในการใช้ทำไบโอดีเซล) พันธุ์หรือแหล่งที่มีการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำไม่ปรากฏว่าทำที่ประเทศใด (นอกจากอินเดีย) ส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์พื้นเมือง

ราคาขายพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ : ขณะนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขายท่อนละ 1 บาท แต่ถ้าชำในถุงพลาสติกจนโตขายต้นละ 10 บาท ความน่าสนใจของสบู่ดำอยู่ที่ เป็นพืชทนแล้ง หลังจากปลูกแล้วไม่จำเป็นต้องดูแลหรือบำรุงรักษาก็อยู่ได้ ซึ่งเห็นได้จากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ปลูกทำรั้วมานานนับ 100 ปี

ประโยชน์ของสบู่ดำ : 1. ใช้ทำรั้ว (รั้วมีชีวิต) เพื่อป้องกันอาณาเขต หรือใช้ป้องกันสัตว์เลี้ยง (วัว ควาย แพะ แกะ ฯลฯ) ไม่ให้เข้าหรือออกนอกบริเวณ 2. น้ำมันที่ได้จากสบู่ดำเป็นวัตถุดิบในการทำไบโอดีเซล และใช้ทำสบู่ ฯลฯ 3. ทำปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง

การปลูก : ถ้าปลูกต้นฤดูฝนจะทำได้ง่ายเพราะไม่ต้องให้น้ำ  

 

ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสบู่ดำของเอกชน บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืชขอเสนอให้ผู้สนใจปลูกสบู่ดำ

1. เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป

- ปลูกในที่ดินว่างเปล่า (Wasteland) ข้างถนน ข้างทางรถไฟ หรือที่ดินสาธารณะ ฯลฯ
- เพื่อเพิ่มให้เกิดพื้นที่สีเขียวขึ้นทั่วประเทศ (เช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ทั่วๆไป)
- ปลูกทำรั้ว (รั้วสีเขียว) เพื่อป้องกันสัตว์และล้อมรอบเขตที่ดิน
- ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน (Soil Erosion)
- ปลูกเพื่อเอาเมล็ด ใช้ทำปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมี และทำน้ำมันไบโอดีเซล
- ปลูกเพื่อเป็นแนวป้องกันลม เป็นร่มเงาหรือใช้ทำค้างพืชบางชนิด
- ปลูกเพื่อให้ได้รายได้เสริมจากการขายเมล็ดสบู่ดำ
- ฯลฯ

2. เกษตรกรหรือผู้สนใจเพื่อทำธุรกิจ
ทางศูนย์ฯ มีการปลูกสบู่ดำและดำเนินการแบบครบวงจร เพื่อผลิตไบโอดีเซลและทำปุ๋ยที่ได้จากสบู่ดำ ฯลฯ โดย
- จำหน่ายเมล็ดและต้นสบู่ดำ
- สั่งและนำเข้าเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ
- จำหน่ายเครื่องบีบน้ำมัน (Oil Expeller) ครบชุด*
- จำหน่ายเครื่องทำไบโอดีเซล (Transesterification Biodiesel Process) ในขนาดต่างๆ
- รับวางแผนออกแบบและการปลูกสบู่ดำในแปลงขนาดใหญ่
- รับติดตั้งระบบการให้น้ำแปลงปลูกสบู่ดำ

*เครื่องบีบน้ำมัน (Oil Expeller) บริษัทไดนามิคพันธุ์พืชเป็นผู้นำเข้าเครื่องบีบน้ำมันมาจากโรงงาน SMP ซึ่งมีประสบการณ์ทำเครื่องบีบน้ำมันมากว่า 30 ปี

   
   

เครื่องบีบน้ำมันรุ่น 6YL-68 : บริษัทไดนามิคพันธุ์พืชเป็นผู้นำเข้าเครื่องบีบน้ำมันมาจากโรงงาน SMP ซึ่งมีประสบการณ์ทำเครื่องบีบน้ำมันมากว่า 30 ปี เครื่องบีบน้ำมันรุ่น 6YL-68 นี้สามารถใช้บีบน้ำมันได้จากส่วนต่างๆของพืชได้หลายแบบ เช่น จากเปลือกไม้ หรือจากเมล็ดที่ยังอยู่ในเปลีอก เช่น เมล็ดฝ้าย เมล็ดถั่วเหลือง เรพซีด และเมล็ดเกาลัด ข้อดีของเครื่องบีบน้ำมันรุ่น 6YL-68 ก็คือ มีน้ำหนักเบา มีความทนทานเชื่อถือได้ การออกแบบเรียบง่าย ง่ายต่อการจัดการและการเคลื่อนย้าย ปริมาณน้ำมันที่ได้จากการบีบมีปริมาณมาก

   
ตารางแสดงประสิทธิภาพเครื่องบีบน้ำมันรุ่น 6YL-68 (Hot Extruding)
วัตถุดิบ
ปริมาณ (กิโลกรัม/ชั่วโมง)
อัตราการผลิต
ประสิทธิภาพการผลิต
เมล็ดฝ้าย
50-60
12-14
65-72
เมล็ดถั่วเหลือง
28-37
10-16
61-65
เปลือกถั่วลิสง
45-60
35-45
91-92
เรพซีด
45-60
30-38
82-85
 
- เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันดีเซลจากสบู่ดำ
- วารสารสบู่ดำ